Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. prasideda priėmimas mokytis į 8 klasę ir laisvas vietas kitose klasėse.

Stojantieji dokumentus kviečiami teikti nuo 2018 m. sausio 25 d. tiesiogiai adresu Liepų al. 2, Panevėžys, elektroniniu paštu (rastine@sporto.panevezys.lm.lt) arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 15 dienos.

Stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą priimti į gimnaziją. Prašymo formą rasite čia;

2. Vaiko gimimo liudijimą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę ir jo kopiją;

3. Sporto medicinos centro pažymą (forma 068/a „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, taip pat stojančiojo kraujo bei šlapimo tyrimų pažymas. Neturintys sporto medicinos centro pažymos vasario 19 d. nuo 8.00 iki 12.00 val. sveikatą pasitikrins Panevėžio sporto medicinos centre (Liepų al. 4, I aukštas) Panevėžys;

3.1. Sportininko/paciento/ar jo tėvų, ar atstovo valios pareiškimą dėl specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir duomenų iš ambulatorinės kortelės. Šiuos dokumentus, pavadintus „Prašymas medicinos centrui “ rasite čia;

4. Nacionalinės sporto šakos federacijos raštą, patvirtinantį, kad stojantysis atitinka meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“;

4.1 Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) ar galiojančią vienerius metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją;

5. I pusmečio arba I ir II trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimus, patvirtintus mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu;

6. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);

7. Dvi fotonuotraukas (3x4).

Nepateikus visų dokumentų iki 2018 m. vasario 15 d., vaikas atrankoje į sporto gimnaziją nedalyvauja.

 

Mokinių atrankos 1 etapas į gimnaziją bus vykdomas gimnazijoje vasario 19 d.:

8.00 - 9.00 val. – Registracija;

8.00 - 12.00 val. – Medicininė sveikatos patikra sporto medicinos centre (Liepų al. 4, Panevėžys);

9.00 - 13.00 val. – Fizinio pajėgumo testavimas (gimnazijos sporto salėje arba lengvosios atletikos manieže, Liepų al. 4, Panevėžyje). Prašome turėti sportinę aprangą ir sportinę avalynę;

14.00 - 15.00 val. – Sporto šakos kontroliniai normatyvai.

Stojančiuosius vertins ir atrinks sporto gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija ir Sporto medicinos, Fizinio pajėgumo vertinimo, Pasirinktos sporto šakos vertinimo grupės.

Informacija teikiama telefonais: 8 611 37751, 8 600 26340, 8 698 10735,

el. paštu: pav.sportui@sporto.panevezys.lm.lt ,    pav.ugdymui@sporto.panevezys.lm.lt , rastine@sporto.panevezys.lm.lt .

Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašai bus paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje www.sporto.panevezys.lm.lt

master click

Rėmėjai ir partneriai

primus derling logo
 
logo arena

programas finansuoja

Naujausi dokumentai

Kalendoriai • Nuostatai • Rezultatai
Plaukimas
Šuoliai į vandenį
Dailusis plaukimas
Atviras vanduo
Veteranai
 
Lithuania Latvia Estonia
Baltic States Swimming Championships 2021
2021 03 06–07 | Klaipėda (LTU)

covid ban1

antidoping1

kandidatai1

mok plaukti1

Užsiprenumeruokite LPF naujienlaiškį!

Norėdami pateikti šią formą turite įgalinti javascript