Pirmiesiems Varėnos rajono antraklasiams įteikti plaukimo pažymėjimai

Prieš vienuolika mėnesių duris atvėręs Varėnos sporto centro baseinas jau spėjo tapti pamėgtu traukos centru, viliojančiu varėniškius ir rajono svečius. Čia nuolat vyksta plaukimo užsiėmimai įvairaus amžiaus vandens pramogų mėgėjams, suorganizuotos jau ne vienerios plaukimo varžybos. Prasidėjus rudens sezonui, pasiūlyta ir naujų veiklų, kuriose dalyvauja vis daugiau mokinių.

Nuo spalio 3 d., bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, Varėnos sporto centro baseine pirmą kartą startavo projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“, kuriame dalyvauja net šimtas aštuoni rajono ugdymo įstaigų antraklasiai. Šiandien pirmiesiems projekto dalyviams – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bei Panočių ir Žilinų pagrindinių mokyklų antrokėliams – jau įteikti plaukimo pažymėjimai. Jie baigė dalį programos – penkiolikos plaukimo pamokų kursą.

Šventinio renginio metu jaunieji plaukikai baseine pademonstravo, ko išmoko su puikių trenerių Gyčio Kašėtos ir Gedimino Baryso pagalba. Jų plaukimo įgūdžiais džiaugėsi ir tėveliai. Renginį nuotaikingai vedė Varėnos sporto centro direktoriaus pavaduotoja Irena Mikalauskienė.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažymėjo, kad Varėnos sporto centro iniciatyva vykdomas tikrai svarbus projektas, kurio dėka rajono vaikai ne tik išmoks plaukti, bet ir pamėgs vandens pramogas. Rajono vadovas kiekvienam vaikui padovanojo plaukimo akinukus, pasidžiaugė vaikų įgūdžiais plaukti, kurių įgijo su puikių trenerių pagalba. „Džiaugiuosi, kad jūs, vaikai, plaukimo sporte jau žengėt pirmą žingsnį, kuris gyvenime tikrai pravers. Linkiu dar labiau „susidraugauti“ su vandeniu, pamėgti Varėnos baseiną bei dažnai jame lankytis“, – sakė meras A. Kašėta.

Lietuvos plaukimo federacijos projektų vadovas Ignas Vaičaitis kiekvienam jaunajam projekto dalyviui įteikė pažymėjimus, kuriuose nurodyta, ko išmoko penkiolikos plaukimo pamokėlių metu. Jis pasveikino vaikus su puikia mokymosi plaukti pradžia, palinkėjo pamėgti vandens pramogas visam gyvenimui. „Tikiuosi, kad po mokymosi plaukti pamokų kiekvienas galėsite pasakyti: „Projekto dėka aš išmokau plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

Meras A. Kašėta Lietuvos plaukimo federacijai įteikė padėką už iniciatyvas bei suteiktą galimybę Varėnos krašto mokiniams dalyvauti projekte. „Jūsų geranoriškas požiūris į mokinių mokymosi plaukti svarbą prisideda prie plaukimui talentingų vaikų paieškos bei plaukimo sporto puoselėjimo Varėnos krašte“, – sakė meras. Už aktyvų dalyvavimą projekte jis padėkas įteikė Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorei Reginai Sakalauskienei, Panočių pagrindinės mokyklos direktoriui Kęstučiui Pigagai bei Žilinų pagrindinės mokyklos direktorei Aldonai Vaitkevičienei.

Šių mokyklų vadovai džiaugiasi, kad jų mokiniai turėjo galimybę dalyvauti šiame projekte ir pramoko plaukti. Jie padėkojo Lietuvos plaukimo federacijai, Varėnos rajono savivaldybei, projektą profesionaliai vykdančiam Varėnos sporto centro projektų vadovui Rolandui Markinui bei atsakingai vaikus plaukti mokiusiems treneriams.

Projekto dalyvius su sėkmingai įveiktu pirmuoju etapu pasveikino Varėnos sporto centro direktorius Ruslanas Oleinik.

Abu treneriai – Gytis Kašėta ir Gediminas Barysas – sakė, kad vaikai plaukti tikrai pramoko: „Nors vieni įgūdžių plaukti įgijo daugiau, kiti – mažiau, tačiau žinant, kad kai kurie iš jų apskritai bijojo vandens, plaukimo rezultatai džiugina“.

Varėnos sporto centro sportinės veiklos projektų vadovas Rolandas Markinas, pasakodamas apie laimėtą ir Varėnoje sėkmingai vykdomą mokiniams tikrai reikalingą projektą, pažymi, kad rajono mokyklos noriai prisijungė prie jo vykdymo ir skyrė transportą mokiniams į plaukimo užsiėmimus pavežti.

„Projektas yra labai svarbus ir atneš realią naudą vaikų mokymui plaukti. Vaikai, baigę šiuos mokymus, jau tikrai nebebijo vandens, drąsiai paneria, plaukia ant nugaros arba krūtine. Jeigu kam dar ne visai gerai sekasi, pamokos bus tęsiamos ir įgūdžius jie tobulins toliau. O gal netgi panorės aktyviai sportuoti lankydami tikras treniruotes. Daugelis, kurie turi baimę vandeniui, gyliui, pamažu mokosi plaukti be pagalbinių priemonių. Tėveliams turi būti ramu, nes su mokiniais atsakingai dirba plaukimo patirtis turintys treneriai – instruktoriai. Vaikams buvo suteiktos būtiniausios žinios apie saugaus elgesio taisykles baseine ir atviruose vandens telkiniuose, teikiamus malonumus ir galinčius iškilti pavojus, higienos reikalavimus lankant baseiną. Individualių vaikų pasiekimų įvertinimas mokantis plaukti yra aiški žinia tėveliams – ar jų vaikai pasiekė ugdymo tikslus, ar dar reikia papildomai skirti dėmesio pradinio plaukimo įgūdžiams tobulinti. Juk plaukimas yra ne tik maloni sporto šaka, bet ir būtinas įgūdis. Nemokant plaukti net ir buvimas šalia vandens telkinių kelia pavojų gyvybei, apie kurį nesusimąstome“, – tvirtino R.Markinas.

Pirmajame projekto etape mokėsi plaukti keturiasdešimt du Varėnos „Ryto" progimnazijos, trylika Merkinės V. Krėvės gimnazijos, aštuoniolika Matuizų pagrindinės mokyklos, trylika Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos, dvylika Panočių pagrindinės mokyklos ir dvylika Žilinų pradinės mokyklos mokinių.

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje - 2017" programa buvo išskirstyta į grupes pagal mokyklas, plaukimo pamokos vyko pagal patvirtintą grafiką. Taupant mokyklų lėšas, Varėnoje ir arčiau Varėnos esančių mokyklų antrokai lankė po dvidešimt du užsiėmimus, o esančių toliau - po penkiolika.

Visi dalyvavę projekte mokiniai gaus pažymėjimus, kuriuose nurodyta, kokių gebėjimų jie įgijo. Tikimasi, kad plaukimo pamokų metu vaikai išmoks plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį, panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau kaip 1 m gylio, judėti į priekį atlikdami kojų judesius su lenta ir iškvėpdami į vandenį, gulėdami ant krūtinės, gebės nuplaukti 25 m gulėdami ant krūtinės arba nugaros.

Dvidešimt du užsiėmimus finansavo Kūno kultūros ir sporto departamentas ir penkiolika - Švietimo ir mokslo ministerija, o koordinuoja ir administruoja Lietuvos plaukimo federacija.

Antrasis projekto etapas bus tęsiamas 2018 m. vasario-gegužės mėnesiais, ir dalį finansavimo šio etapo veikloms įgyvendinti skirs Varėnos rajono savivaldybė.

Varėnos sporto centro vykdomos programos metu mokiniai ne tik išmoks plaukti, bet ir įgis visuminę sveikatos sampratą, išsiugdys sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, rinksis sveiką gyvenimo būdą. Taip pat išmoks saugiai elgtis vandenyje, plaukti ne tik sportiniais plaukimo būdais, bet ir teikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo vandenyje atveju.

Varėnos r. sav. informacija ir nuotraukos

 

Pamokose mokysis plaukti 5800 šalies moksleivių

Prasidėjus naujiems mokslo metams Lietuvos vaikai skuba ne tik į mokyklos suolus, bet ir į šalies baseinus, kur spalio mėnesį prasidėjo pirmosios projekto ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“ plaukimo pamokos, sukvietusios net 5800 visų šalies apskričių moksleivių.

Kone pusė savivaldybių neturi tinkamos mokymui plaukti infrastruktūros, todėl daugeliui atokiau gyvenančių vaikų šis projektas yra vienintelė galimybė mokytis plaukti baseine, kuriame dirba kvalifikuoti specialistai. Nutolusių nuo baseinų mokyklų vaikų pavėžėjimą į pamokas užtikrina savivaldybės.

Projekte dirba tik kūno kultūros ir sporto specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys treneriai, turintys ne mažesnę nei 3 metų mokymo plaukti patirtį. Vaikai mokomi plaukti pagal Lietuvos plaukimo federacijos (LPF) parengtą vaikų mokymo plaukti metodiką, kurioje didelis dėmesys skiriamas ne tik trenerių kvalifikacijai, bet ir vaikų saugumui bei priežiūrai mokymosi plaukti metu.

„Vaikų mokymas plaukti yra svarbi veikla keliais aspektais – pradinių plaukimo įgūdžių mokymo ir saugaus elgesio prie vandens, skendimų prevencijos, fizinio aktyvumo didinimo ir talentingų vaikų plaukimui paieškos prasme. Plaukimo pratybos vykdomos bendradarbiaujant su mokyklomis kūno kultūros pamokų metu, todėl jos tampa prieinamos ne tik tiems vaikams, kurių tėvai randa laiko atvesti vaikus į baseiną po pamokų, bet ir tiems, kurie po pamokų yra labiau orientuojami į kitas papildomas lavinimo veiklas.

Mūsų siekis yra tas, kad kuo daugiau šalies vaikų įgytų plaukimo įgūdžių pradžiamokslį kokybiškose plaukimo pamokose, kurias vykdo plaukimo mokymo patirtį turintys specialistai. Šiemet, kaip ir pernai, vaikai turi galimybę plaukimo įgūdžius tobulinti ištisus metus, o pabaigus programą kiekvieno mokinio pasiekimai bus įvertinti individualiai. Tikimės, jog toks individualus vaikų pasiekimų vertinimas bus aiški žinia tėvams – ar jų vaikai pasiekė ugdymo tikslus, ar dar reikia skirti papildomai dėmesio pradinio plaukimo įgūdžių tobulinimui, o galbūt jie turi išskirtinių gabumų plaukimo sportui“, – sakė LPF viceprezidentė dr. Ilona Judita Zuozienė.

Siekiama, kad praėję bendrą 32 pamokų kursą vaikai įgis šiuos įgūdžius: įgaus bendrą pripratimą prie vandens aplinkos, mokės sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu (pvz., ištraukti nuskendusį daiktą), gebės plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį (7 sek.), mokės atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo į vandenį pratimus (5–6 įkvėpimai ir iškvėpimai į vandenį – ,,burbulai“), gebės slinkti ant krūtinės ir nugaros, kai skirtinga rankų padėtis, atlikti šuoliuką į vandenį nuo bortelio ant kojų (negilioje baseino dalyje), plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį (15 sek.), išmoks panerti po vandeniu ir ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažesnio kaip 1,5 m gylio, gebės judėti į priekį ant krūtinės ir nugaros, atlikdami kojų judesius laisvu stiliumi su lenta ir iškvėpdami į vandenį (25 m), bei sugebės nuplaukti 50 m nugara ar laisvu stiliumi.

Projektą ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“ koordinuoja ir administruoja LPF, o finansuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projektas truks iki sausio mėn. (22 arba 15 pamokų) ir bus tęsiamas 2017 m. vasario–gegužės mėn. (10 ir 17 papildomų pamokų).

Rėmėjai ir partneriai

 senukai logo 

spo logo
 
logo arena
 

 Mirtha logo 

 
 Maxima

Renginių kalendorius

Vasaris 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Naujausi dokumentai

Bendraukime