Vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio programa grįš į praeitį?

Lietuvos plaukimo federacija (LPF) su nerimu sutiko žinią, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (KKSD) nusprendė nuo 2018 m. biudžeto projekte nenumatyti vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programos finansavimo.

Per visą programos įgyvendinimo laikotarpį federacija tapo pagrindine jos kūrėja bei iniciatore ir įdėjo didžiules pastangas ugdymo proceso suvaldymui, į jį įtraukdama ne tik mokyklų ir baseinų administracijas, derinusias pamokų bei trenerių darbo grafikus pirmoje dienos pusėje, kai baseinų užimtumas yra pats mažiausias, bet ir projektuose dalyvaujančias savivaldybes, finansuojančias ir organizuojančias vaikų nuvežimą į baseinus.

Taip pat pavyko užtikrinti, kad, užmegzto tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėka, vieningo finansavimo modelio pasirinkimas užtikrintų efektyvų valstybės asignavimų, savivaldybių, rėmėjų lėšų panaudojimą. To dėka ištisus metus vykdomos programos metu vaikams buvo suteikiamos 32 plaukimo pamokos. Daugiau nei pusė (18) finansuojamos valstybės lėšomis, likusi dalis – savivaldybių, privačių rėmėjų bei įvertinusių programos naudą vaikų tėvų lėšomis.

Didžiuliu programos laimėjimu galima laikyti ir tai, kad visi programos įgyvendintojai, siekiantys projektų įgyvendinimui gauti valstybės lėšas, privalo vaikų mokymą plaukti vykdytų pagal vieningą metodiką, kurioje būtų aiškiai apibrėžtas ugdymo turinys, apimtis, ugdymo rezultatai, trenerių kompetencijos ir reikalavimai pareiškėjams, užtikrintas programos saugumas ir tęstinumas savivaldybių, rėmėjų arba tėvų lėšomis.

Prie išaugusio pamokų skaičiaus, ženkliai prisidėjo 2014 m. patvirtintame bei 2015 m. patikslintame LR Vyriausybės nutarimu patvirtintame sporto plėtros strategijos įgyvendinimo veiklos plane 2011-2020 metams buvo numatyta 1.2.3 priemonė, skirta mokyti vaikus plaukti. Joje numatyta, kad programai įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija įsipareigoja skirti po 174 tūkst. eurų, Sveikatos apsaugos ministerija – po 8,7 tūkst. eurų, o didžiausią dalį – 214 tūkst. eurų – KKSD.

Rezultatas – 2017 m. per 7000 vaikų turėjo pilną 32 plaukimo pamokų ciklą, užtikrinantį vieningą metodiką, ugdymo rezultatų ir vertinimo sistemą. Jo metu buvo nuolat stebima moksleivių pažanga bei gebėjimų formavimasis pamokose, gerinama programose dirbančių trenerių kvalifikacija, o gabiausi vaikai kviečiami tęsti įgūdžių tobulinimą sporto mokyklose.

Tačiau programoje dalyvaujančių vaikų mastas dar yra toli nuo norimo rezultato. Pradėtuose įgyvendinti naujausiuose programos projektuose šiemet dalyvauja tik apie 25 proc. šalies antrokų. Pusė Lietuvos savivaldybių neturi galimybių rengti plaukimo pamokas dėl infrastruktūros arba organizacinių įgūdžių trūkumo.

Todėl KKSD vadovų sprendimas 2018 m. biudžete mokymo plaukti programos lėšas perkelti i nacionalinių sporto federacijų didelio meistriškumo plėtojimo programas kelia susirūpinimą, nes pagrindinė šalyje kūno kultūros ir sporto politiką formuojant institucija nuo šiol siūlo programos veiklas vykdyti teikiant paraiškas dėl finansavimo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui.

Nesant aiškiai finansavimo sumai, gali sustoti jau įsibėgėjęs darnus programos įgyvendinimo procesas, o jos apimtys pasiekti skurdų 2009–2010 mokslo metų lygį, kai dėl finansinės krizės nevykdant pilnai suplanuoto finansavimo biudžeto lėšomis, mokytis plaukti kūno kultūros pamokų metu galėjo vos 1071 vaikas – mažiau nei 7 proc. 3 klasės moksleivių savivaldybėse, kur yra baseinai.

Ypač nuogąstaujama, kad fondas nėra numatęs vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio prie vandens programos vykdymo turinio, apimties, ugdymo rezultatų ir reikalavimų pareiškėjams, kurie galėtų vykdyti tokio pobūdžio programas, sunaikinant 10 metų vykusį programos įgyvendinimo proceso, susisteminusio tiek reikalingas metodikas, tiek kooperuotų lėšų sistemos su Lietuvos savivaldybių ir privačių lėšų tinklo sukūrimą. Nekeliant aiškių reikalavimų projektų paraiškų teikėjams, kyla tiesioginė grėsmė vaikų gyvybėms bei jų saugumui baseinuose pamokų metu.

Federacijos veiklos nėra skirtos vien tik vandens sporto šakų didelio meistriškumo sportininkų ugdymui, varžybų organizavimui ir rekordų fiksavimui. Didelis dėmesys kreipiamas plaukimo įgūdžių ugdymui, plaukimo mokymo metodikų rengimui, plaukimo trenerių kvalifikacijos tobulinimu, vandens sporto kultūros masiškumu, kad kiek galima didesnei visuomenės daliai plaukimas taptų svarbia ugdymo/si ir bendrosios kultūros dalimi, prisidedant prie fiziškai aktyvios ir sveikos bet kokio amžiaus žmonių gyvensenos.

Pasak LPF viceprezidentės, Lietuvos sporto universiteto docentės dr. Ilonos Zuozienės, UNESCO Fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartijoje pabrėžiama, kad gebėjimas plaukti yra gyvybiškai svarbus įgūdis kiekvienam asmeniui, kuriam kyla rizika nuskęsti. Jai sumažinti buvo inicijuota programą moksleiviams „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ bei skendimų prevencinės veikos plėtojimas. Gebėjimas plaukti yra ne prabanga ir ne tik sportas. Mokėjimas plaukti gali tapti puikiu laisvalaikio, rekreacijos ir sveikos, fiziškai aktyvios gyvensenos užsiėmimu.

PSO duomenimis, Lietuva pagal skendimo rodiklius yra viena pirmaujančių šalių. Tačiau tai, kad nuo 2011 m. Lietuvoje mažėja skendimų skaičius vaikų tarpe, indukuoja, jog federacijos aktyviai vykdoma skendimu prevencijos politika bei įsibėgėjanti mokymo plaukti programa teikia tiesioginius rezultatus.

I.Zuozienės teigimu, programa susilaukė itin gerų mokinių tėvų ir pedagogų vertinimo, o svarbiausiai tūkstančiai vaikų gavo galimybę baseine įgyti pradinius plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje įgūdžius.

Federacija, būdama tarptautinių organizacijų nare, aktyviai palaiko, prisideda ir propaguoja tarptautines iniciatyvas mūsų šalyje – Tarptautinės plaukimo federacijos FINA programą Plaukimas visiems – Plaukimas gyvenimui“ (Swimming for all – swimming for life“) ir Europos plaukimo lygos LEN iniciatyvą Išmok plaukti“ (Learn to swim“). Bendradarbiaujant su užsienio plaukimo specialistais, ne tik mokomasi, bet ir dalinamasi gerąja patirtimi, kuri buvo pasiekta mūsų šalyje.

Tik bendradarbiavimas ir susikalbėjimas tarp institucijų, vieningo finansavimo modelio pasirinkimas įgalino užtikrintų efektyvų valstybės asignavimų, savivaldybių, rėmėjų lėšų panaudojimą. Tą ir darėme, siekėme efektyvaus ir naujo kokybinio lygmens plėtodami programą. Esu įsitikinusi, kad finansavimo modelio keitimas iš esmės pristabdys programos vystymą. Ir labai gaila, kad tokį sprendimą priėmė KKSD generalinis direktorius Edis Urbonavičius, vaikų mokymo plaukti programai skirtas lėšas nusprendęs perskirstyti didelio meistriškumo sporto reikmėms“, – apgailestavo dr. I.Zuozienė.

KKSD naujausias sprendimas gali situaciją Lietuvoje sugrąžinti kone dešimtmečiu atgal. Todėl belieka paklausti, ar jo vadovai yra pasiruošę prisiimti tiesioginę atsakomybę už ateities nelaimingus atvejus prie vandens ir skaudžiai prarastas vaikų gyvybes.

Pirmiesiems Varėnos rajono antraklasiams įteikti plaukimo pažymėjimai

Prieš vienuolika mėnesių duris atvėręs Varėnos sporto centro baseinas jau spėjo tapti pamėgtu traukos centru, viliojančiu varėniškius ir rajono svečius. Čia nuolat vyksta plaukimo užsiėmimai įvairaus amžiaus vandens pramogų mėgėjams, suorganizuotos jau ne vienerios plaukimo varžybos. Prasidėjus rudens sezonui, pasiūlyta ir naujų veiklų, kuriose dalyvauja vis daugiau mokinių.

Nuo spalio 3 d., bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, Varėnos sporto centro baseine pirmą kartą startavo projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“, kuriame dalyvauja net šimtas aštuoni rajono ugdymo įstaigų antraklasiai. Šiandien pirmiesiems projekto dalyviams – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bei Panočių ir Žilinų pagrindinių mokyklų antrokėliams – jau įteikti plaukimo pažymėjimai. Jie baigė dalį programos – penkiolikos plaukimo pamokų kursą.

Šventinio renginio metu jaunieji plaukikai baseine pademonstravo, ko išmoko su puikių trenerių Gyčio Kašėtos ir Gedimino Baryso pagalba. Jų plaukimo įgūdžiais džiaugėsi ir tėveliai. Renginį nuotaikingai vedė Varėnos sporto centro direktoriaus pavaduotoja Irena Mikalauskienė.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pažymėjo, kad Varėnos sporto centro iniciatyva vykdomas tikrai svarbus projektas, kurio dėka rajono vaikai ne tik išmoks plaukti, bet ir pamėgs vandens pramogas. Rajono vadovas kiekvienam vaikui padovanojo plaukimo akinukus, pasidžiaugė vaikų įgūdžiais plaukti, kurių įgijo su puikių trenerių pagalba. „Džiaugiuosi, kad jūs, vaikai, plaukimo sporte jau žengėt pirmą žingsnį, kuris gyvenime tikrai pravers. Linkiu dar labiau „susidraugauti“ su vandeniu, pamėgti Varėnos baseiną bei dažnai jame lankytis“, – sakė meras A. Kašėta.

Lietuvos plaukimo federacijos projektų vadovas Ignas Vaičaitis kiekvienam jaunajam projekto dalyviui įteikė pažymėjimus, kuriuose nurodyta, ko išmoko penkiolikos plaukimo pamokėlių metu. Jis pasveikino vaikus su puikia mokymosi plaukti pradžia, palinkėjo pamėgti vandens pramogas visam gyvenimui. „Tikiuosi, kad po mokymosi plaukti pamokų kiekvienas galėsite pasakyti: „Projekto dėka aš išmokau plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

Meras A. Kašėta Lietuvos plaukimo federacijai įteikė padėką už iniciatyvas bei suteiktą galimybę Varėnos krašto mokiniams dalyvauti projekte. „Jūsų geranoriškas požiūris į mokinių mokymosi plaukti svarbą prisideda prie plaukimui talentingų vaikų paieškos bei plaukimo sporto puoselėjimo Varėnos krašte“, – sakė meras. Už aktyvų dalyvavimą projekte jis padėkas įteikė Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorei Reginai Sakalauskienei, Panočių pagrindinės mokyklos direktoriui Kęstučiui Pigagai bei Žilinų pagrindinės mokyklos direktorei Aldonai Vaitkevičienei.

Šių mokyklų vadovai džiaugiasi, kad jų mokiniai turėjo galimybę dalyvauti šiame projekte ir pramoko plaukti. Jie padėkojo Lietuvos plaukimo federacijai, Varėnos rajono savivaldybei, projektą profesionaliai vykdančiam Varėnos sporto centro projektų vadovui Rolandui Markinui bei atsakingai vaikus plaukti mokiusiems treneriams.

Projekto dalyvius su sėkmingai įveiktu pirmuoju etapu pasveikino Varėnos sporto centro direktorius Ruslanas Oleinik.

Abu treneriai – Gytis Kašėta ir Gediminas Barysas – sakė, kad vaikai plaukti tikrai pramoko: „Nors vieni įgūdžių plaukti įgijo daugiau, kiti – mažiau, tačiau žinant, kad kai kurie iš jų apskritai bijojo vandens, plaukimo rezultatai džiugina“.

Varėnos sporto centro sportinės veiklos projektų vadovas Rolandas Markinas, pasakodamas apie laimėtą ir Varėnoje sėkmingai vykdomą mokiniams tikrai reikalingą projektą, pažymi, kad rajono mokyklos noriai prisijungė prie jo vykdymo ir skyrė transportą mokiniams į plaukimo užsiėmimus pavežti.

„Projektas yra labai svarbus ir atneš realią naudą vaikų mokymui plaukti. Vaikai, baigę šiuos mokymus, jau tikrai nebebijo vandens, drąsiai paneria, plaukia ant nugaros arba krūtine. Jeigu kam dar ne visai gerai sekasi, pamokos bus tęsiamos ir įgūdžius jie tobulins toliau. O gal netgi panorės aktyviai sportuoti lankydami tikras treniruotes. Daugelis, kurie turi baimę vandeniui, gyliui, pamažu mokosi plaukti be pagalbinių priemonių. Tėveliams turi būti ramu, nes su mokiniais atsakingai dirba plaukimo patirtis turintys treneriai – instruktoriai. Vaikams buvo suteiktos būtiniausios žinios apie saugaus elgesio taisykles baseine ir atviruose vandens telkiniuose, teikiamus malonumus ir galinčius iškilti pavojus, higienos reikalavimus lankant baseiną. Individualių vaikų pasiekimų įvertinimas mokantis plaukti yra aiški žinia tėveliams – ar jų vaikai pasiekė ugdymo tikslus, ar dar reikia papildomai skirti dėmesio pradinio plaukimo įgūdžiams tobulinti. Juk plaukimas yra ne tik maloni sporto šaka, bet ir būtinas įgūdis. Nemokant plaukti net ir buvimas šalia vandens telkinių kelia pavojų gyvybei, apie kurį nesusimąstome“, – tvirtino R.Markinas.

Pirmajame projekto etape mokėsi plaukti keturiasdešimt du Varėnos „Ryto" progimnazijos, trylika Merkinės V. Krėvės gimnazijos, aštuoniolika Matuizų pagrindinės mokyklos, trylika Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos, dvylika Panočių pagrindinės mokyklos ir dvylika Žilinų pradinės mokyklos mokinių.

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje - 2017" programa buvo išskirstyta į grupes pagal mokyklas, plaukimo pamokos vyko pagal patvirtintą grafiką. Taupant mokyklų lėšas, Varėnoje ir arčiau Varėnos esančių mokyklų antrokai lankė po dvidešimt du užsiėmimus, o esančių toliau - po penkiolika.

Visi dalyvavę projekte mokiniai gaus pažymėjimus, kuriuose nurodyta, kokių gebėjimų jie įgijo. Tikimasi, kad plaukimo pamokų metu vaikai išmoks plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį, panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau kaip 1 m gylio, judėti į priekį atlikdami kojų judesius su lenta ir iškvėpdami į vandenį, gulėdami ant krūtinės, gebės nuplaukti 25 m gulėdami ant krūtinės arba nugaros.

Dvidešimt du užsiėmimus finansavo Kūno kultūros ir sporto departamentas ir penkiolika - Švietimo ir mokslo ministerija, o koordinuoja ir administruoja Lietuvos plaukimo federacija.

Antrasis projekto etapas bus tęsiamas 2018 m. vasario-gegužės mėnesiais, ir dalį finansavimo šio etapo veikloms įgyvendinti skirs Varėnos rajono savivaldybė.

Varėnos sporto centro vykdomos programos metu mokiniai ne tik išmoks plaukti, bet ir įgis visuminę sveikatos sampratą, išsiugdys sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, rinksis sveiką gyvenimo būdą. Taip pat išmoks saugiai elgtis vandenyje, plaukti ne tik sportiniais plaukimo būdais, bet ir teikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo vandenyje atveju.

Varėnos r. sav. informacija ir nuotraukos

 

Rėmėjai ir partneriai

primus logo rgb

 senukai logo 

spo logo
 
logo arena
 

 Mirtha logo 

Renginių kalendorius

Birželis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Naujausi dokumentai

 Lietuvos jaunučių-vaikų čempionatas

2018 06.14-15
Nuostatai
Starto protokolai / Rezultatai
---

Reitingas 25 m baseine
2017 08 01 - 2018 02 20 

Bendraukime